Zakres usług‎ > ‎

Endodoncja

Endodoncja czyli leczenie kanałowe, to leczenie polegające na usunięciu z jamy zęba (z komory i kanałów)  nerwów i naczyń w stanie zapalnym lub martwym a następnie oczyszczenie, przepłukanie środkami leczniczymi, osuszenie i wypełnienie specjalnym materiałem na stałe. 

Leczenie kanałowe może być pierwotne, dotyczy wtedy zębów, które nigdy nie były leczone endodontycznie. Mogą to być zarówno zęby żywe, jak i martwe, z dolegliwościami bólowymi lub bez objawów bólowych.

Gdy leczenie dotyczy zębów już wcześniej leczonych kanałowo, ale przeleczonych nieprawidłowo (np.: niedopełnione kanały, długo utrzymujące się objawy bólowe itp.) należy usunąć stary materiał z kanałów i przeleczyć ponownie. Mówimy wtedy o leczeniu wtórnym czyli tzw. reendo.  

Gwarancją powodzenia leczenia jest wypełnienie kanałów do wierzchołka korzenia, cofanie się zmian okołowierzchołkowych (jeśli takie istnieją) oraz ustąpienie objawów bólowych do siedmiu dni od zakończenia leczenia. 

W naszym gabinecie do pomiaru głębokości kanału zębowego stosujemy endometr Raypex 5, co umożliwia kontrolę leczenia na każdym etapie zabiegu. Ponadto monitorujemy stan leczonych zębów poprzez wykonywanie zdjęć rvg wyświetlanych na ekranie komputera. Możliwość wykonania wielu zdjęć, przy użyciu bardzo małej dawki promieniowania, pozwala na kontrolę stanu w trakcie 
i po leczeniu, również po dłuższym okresie czasu.